REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SIGNU
  1. Postanowienia początkowe

1.1. Właścicielem Sklepu internetowego, działającego pod adresem http://sklep.signu.pl

jest firma: SIGNU Waldemar Soroka, Jacek Jasiuleniec, Spółka cywilna, działająca pod adresem prawnym:

07-410 Ostrołęka

Ul. Kopernika 7/5,

REGON: 341599286,

NIP: 956-230-80-09

1.2. Adres korespondencyjny:

SIGNU Waldemar Soroka, Jacek Jasiuleniec, Spółka cywilna

07-410 Ostrołęka

Ul. Kopernika 7/5,

Tel. +48 662 104 159
e-mail: signu@signu.pl

1.3. Regulamin określa zasady kupowania produktów w Sklepie.

1.4. Zamówienia w Sklepie składać mogą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

1.5. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli i artykułów wyposażenia wnętrz.

1.6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, za wyjątkiem produktów z działu promocja i wyprzedaż, w których opisie jest podana inna informacja.

1.7. Umowa może zostać zawarta tylko w języku polskim.

  1. Składanie i realizacja zamówienia

 

2.1. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2.3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę https://signu.pl lub mailem na adresy: wsoroka@signu.pl, jjasiuleniec@signu.pl, signu@signu.pl. Składając zamówienie za pomocą wyżej wymienionych kanałów Klient akceptuje regulamin sklepu.

2.4. W związku z tym, iż meble są wykonywane na zamówienie, rezygnacja z zamówienia jest możliwa wyłącznie w okresie 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia.

2.5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail informujący o przyjęciu zamówienia, następnie

Sklep skontaktuje się z klientem w celu ostatecznego ustalenia i potwierdzenia kosztu i terminu dostawy.

2.6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień płatnych przelewem lub poprzez DOTPAY – po zaksięgowaniu na rachunku wpłaty lub zaliczki dotyczącej zamówienia (lub przesłaniu potwierdzenia wpłaty na e-mail signu@signu.pl).

b) w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową – w chwili autoryzacji karty, a jeśli potrzebne jest potwierdzenie autoryzacyjne banku wystawcy karty – od potwierdzenia przez bank.

2.7. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem sklepu internatowego jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i akceptacja regulaminu sklepu. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej jest zapoznanie się i akceptacja regulaminu sklepu internetowego, który ma zastosowanie także w przypadku zamówień składanych poprzez pocztę elektroniczną.

2.8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu zamówienia lub formularzu rejestracyjnym są niepełne, błędne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości, jak również w przypadku braku akceptacji przez Klienta regulaminu sklepu.

2.9. Zamówienia można składać przez całą dobę.

2.10. Orientacyjny czas realizacji zamówienia w Sklepie, umieszczony jest przy każdym oferowanym towarze. Zamówienie na towary o różnym terminie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. Ostateczny (wiążący) czas odbioru jest potwierdzany podczas kontaktu sklepu z Klientem. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na stronie Sklepu, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

2.11. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sklep realizacji zamówienia do chwili skompletowania wszystkich składowych zamówienia i przygotowania towaru do wysyłki (przy czym uwzględniane są tylko dni robocze).

2.12. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy wypełnić pola firma oraz NIP w formularzu zamówienia lub formularzu rejestracyjnym.

2.13. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.14. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

  1. Dostawa i formy płatności

3.1. Możliwe są następujące sposoby dostawy towaru:

– przesyłka kurierska,

– własny transport sklepu,

3.2. Możliwy jest odbiór własny Klienta w magazynie firmy pod adresem: Geodetów 57, 07-410 Ostrołęka.

3.3. Termin otrzymania przesyłki = termin realizacji zamówienia + czas dostawy

3.4. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. O koszcie transportu Klient informowany jest przy zakupie w sklepie internetowym (system wylicza koszty dostawy dla danego koszyka zamówienia) lub poprzez e-mail, w którym Sklep odpowiada na zamówienie złożone przez Klienta. Dopiero po otrzymaniu informacji o naliczonych przez Sklep kosztach transportu Klient decyduje się na zawarcie umowy kupna-sprzedaży.

3.5. Meble dostarczane są w paczkach, w większości przypadków do samodzielnego montażu.

3.6. Koszty Dostawy nie obejmują usługi wniesienia i montażu mebli.

3.7. Właściciel sklepu nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

3.8. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

– zapłata przelewem na rachunek bankowy sklepu,

– płatność za pomocą serwisu DOTPAY,

– przedpłata (całość lub część ceny)

– raty Credit Agricole

3.9. Podstawą dokonania płatności jest e-mail wysłany przez Sklep do Klienta. Znajdują się w nim wszystkie dane niezbędne do dokonania operacji:

– numer konta bankowego, na które Klient dokonuje wpłaty,

– nazwę i adres właściciela rachunku,

– tytuł zapłaty.

  1. Reklamacje

4.1. Sklep  względem Klienta będącego konsumentem ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową . Klient traci uprawnienia określone w ww. ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie.

4.2. Aby zgłosić roszczenie reklamacyjne Klient powinien wysłać do Sklepu wypełniony formularz reklamacyjny listem poleconym na adres korespondencyjny firmy SIGNU lub e-mailem na adres signu@signu.pl. Formularz jest dostępny na stronie internetowej  Sklepu w zakładce Regulamin. Do zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien dołączyć dokumentację obrazującą wady reklamowanego towaru. (np. zdjęcia, rysunki, opisy…)

4.3. Sprzedający jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji i poinformowania klienta o sposobie jej rozpatrzenia w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia reklamacji do firmy. W przypadku uznania lub częściowego uznania reklamacji, towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

4.4. Reklamującemu przysługuje prawo odwołania się od decyzji w terminie 14 dni od poinformowania przez Sklep o uznaniu, częściowym uznaniu, lub nie uznaniu reklamacji.

4.5. Reklamacje związane z uszkodzeniem mebli w trakcie transportu, widocznym na zewnątrz opakowania, będą rozpatrywane jedynie w przypadku sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera. Reklamacje związane z mechanicznym uszkodzeniem w trakcie transportu, które nie mogło być widoczne na zewnątrz opakowania, będą rozpatrywane jedynie w przypadku zgłoszenia uszkodzenia w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki. Nie zgłoszenie przez Klienta wad w tym terminie jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych uszkodzeń mechanicznych.

4.6. Dla Klientów chcących reklamować towar udostępniamy formularz zgłoszenia reklamacyjnego.

4.7. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli w szczególności skór, tkanin, drewna itp. mają wyłącznie charakter orientacyjny. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieni skór, tkanin, drewna itp., nie stanowią podstawy do zwrotu towaru. Zachęcamy do zamawiania bezpłatnych próbników w celu wyboru właściwego koloru i wykończenia mebla.

4.8. Warunkiem uznania Reklamacji jest przestrzeganie ogólnych zasad użytkowania i konserwacji mebli zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu.

4.9. Sklep orzeka zasadność reklamacji. W przypadku winy leżącej po stronie producenta, koszty wysyłki reklamowanego towaru, zostają zwrócone Klientowi. Jeśli reklamacja nie będzie zasadna, Klient ponosi pełne koszty wysyłki (w obie strony).

4.10. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

– imię i nazwisko Zgłaszającego,

– numer i datę wystawienia paragonu lub faktury VAT,

– numer karty gwarancyjnej (jeśli została wydana),

– nazwa i opis towaru (wybarwienie, kolor tkaniny),

– dokładny opis wad,

– datę zauważenia wad,

– żądania reklamującego.

4.11.  Za wady nie będą uznane cechy charakterystyczne dla drewna np. sęki, różnice w usłojeniu itp. Meble drewniane nie są powtarzalne w 100%, ze względu na brak powtarzalności struktury drewna. Kolor może różnić się minimalnie od próbek w zależności od stopnia chłonięcia oleju lub bejcy przez dany fragment drewna.

4.12. Za wady nie będą uznane efekty nieprawidłowego użytkowania mebli. Mebli drewnianych nie należy umieszczać blisko urządzeń grzejnych, w szczególności kominka, gdyż nadmierne wysuszenie drewna może spowodować pęknięcia. Wilgotność powietrza w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż 60%. Meble nie mogą być także poddane nagłym zmianom wilgotności powietrza, gdyż może to spowodować odkształcenia drewna.

  1. Zwroty

5.1. Wszystkie meble drewniane lub tapicerowane oferowane przez Sklep, za wyjątkiem mebli oznaczonych jako „wyprzedaż” lub „dostępne od ręki” są wykonywane na zamówienie indywidualne klienta według uzgodnionych z nim parametrów a co za tym idzie nie podlegają zwrotowi.  Przedstawione w Sklepie poszczególne wymiary i rodzaje wykończenia mebli  drewnianych lub tapicerowanych mają charakter poglądowy, pokazują popularne warianty oraz ich ceny.

5.2. W przypadku produktów innych niż wymienione w pkt 5.1 zgodnie z prawem konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

5.3. Chcąc odstąpić od umowy Klient powinien w oznaczonym terminie wysłać do Sklepu oświadczenie listem poleconym na adres:

SIGNU Waldemar Soroka, Jacek Jasiuleniec, spółka cywilna
07-410 Ostrołęka
ul. Kopernika 7/5

lub e-mailem za potwierdzeniem odbioru na adres :

signu@signu.pl

5.4. Dla Klientów udostępniamy formularz odstąpienia od umowy.

5.5. Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania i musi być zapakowany w oryginalne opakowanie. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełnione i podpisane oświadczenie rezygnacji z zamówienia. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania, tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki.

5.6. Klient pokrywa koszt odesłania towaru, a także ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zwracanego towaru. W przypadku zwrotu transportem organizowanym przez Sprzedającego koszt zwrotu jest równy kosztowi dostawy.

5.7. Klient zobowiązany jest skontaktować się z nami w celu ustalenia dokładnego adresu zwrotu towaru.

5.8. Sklep zobowiązuje się do rozliczenia z Klientem w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem i dokumentem sprzedaży.

  1. Ochrona danych osobowych Klientów

6.1. Dokonując rejestracji Klient udziela firmie SIGNU Waldemar Soroka, Jacek Jasiuleniec, spółka cywilna  zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”

6.2. Dostarczając nam adres e-mail, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od firmy SIGNU Waldemar Soroka, Jacek Jasiuleniec, spółka cywilna informacji handlowej  i  innych publikacji  oraz informacji  zawierających  reklamy  zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002r.

6.3. Dane osobowe pozyskane w trakcie działalności Sklepu wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby jego działalności.

6.4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wpierającym Sklep w wykonywaniu jego działalności.

6.5. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

6.6. Administratorem danych osobowych jest firma SIGNU Waldemar Soroka, Jacek Jasiuleniec, Spółka cywilna, z siedzibą, w Ostrołęce, ul. Kopernika 7/5.

6.7. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować w następujący sposób:

– pisząc na adres poczty elektronicznej: jjasiuleniec@signu.pl

– telefonicznie pod numerem telefonu: 668314402

– pisząc na adres siedziby Administratora

6.8. Gdy przetwarzanie danych osobowych Klienta narusza przepisy Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.7 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak realizacji zamówienia.

  1. Postanowienia końcowe

 

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna – sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca działalności Sprzedającego.

7.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. W takim wypadku na stronie Sklepu zostaną opublikowane stosowne uaktualnienia.

7.4. Każdy Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje powyższy regulamin.